Datadrevne beslutninger Kunden i centrum
Helt enkelt

Vi gør det nemt for virksomheder at indsamle data og få overblik over kundeoplevelsen - også i komplekse organisationer og på tværs af kontaktpunkter.

Fra indsigt til handling

Arbejdet med kundeoplevelser (CX) handler om at optimere sin forretning ud fra den måske vigtigste kilde til forretningsmæssig selvindsigt – kundens erfaringer og oplevelser.

Dataindsamling
Automatisk udsendelse af spørgeskemaer i definerede kontaktpunkter og professionel opsætningen, så du nemt kommer i gang.
Survey Dashboard
Hurtig adgang til Act In Fact's realtime dashboard, så du altid har opdateret overblik over dine kunders oplevelser.
Journey Dashboard
Se den enkelte kundes besvarelser på tværs af undersøgelser, så kundens oplevelser kan følges i sin helhed over tid.
CX-data knyttet til internt data
Enkel import af data fra jeres CRM-system ind i Act In Fact's dashboard - se fx købssum og kundefeedback for den enkelte kunde i et samlet visuelt overblik.
Data på tværs af teams
Se data fra forskellige teams og undersøgelser i Act In Facts fleksible dashboards. Det giver overblik og mulighed for at følge performance og fx arbejde med best practice og bonusprogrammer.
Alerts og handling
Få notifikation, hvis kunden er utilfreds, og registrer opfølgende kontakt i Act In Facts proceshåndteringssystem.
Data Integration
Platformen er forberedt til integration med forskellige CRM-systemer. Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for integration med Act In Fact.
Viden
Foruden ny teknologi består Act In Fact også af erfarne analysekonsulenter, der hjælper virksomheder med at komme godt i gang med CX-arbejdet.

Act In Fact består af CX-eksperter og tech-udviklere.
Vi forener faglig indsigt og innovativ teknologi

Konkret udbytte af
Act In Fact

Professionelle rammer for CX-arbejdet

Platformen hjælper dig med at stille rigtige spørgsmål på rigtige tidspunkter, som dine kunder kan og vil svare på - så du får viden det er værd at måle og handle på. Læg der til højere svarprocenter, validitet og relevans i data.

Indsigt i hverdagen

Vores dashboards viser kundens tilbagemeldinger i realtime, så kundefeedback naturligt kan inddrages i arbejdet med kunderne. Du får et agilt redskab til hurtigt at reagere på kundens oplevelser, så der kan tages hånd om kunderne og øge værdien af forretningen.

Helhed i Data

Med Act In Fact kan du se den enkelte kundes besvarelser på tværs af undersøgelser - visuelt samlet i et dashboard.
Dit udbytte er styrket helhedsforståelse og styrket grundlag for at arbejde strategisk med kundens oplevelser og mulighed for at vurdere, hvilke kontaktpunkter der skal prioriteres .

Værdi Kundeindsatsen

Act In Fact gør det nemt for virksomheder at knytte internt data sammen med CX-data, så fx ordrehistorik og kundeværdi kan ses sammen med den enkelte kundes oplevelser.
Dit udbytte er en tydeligere forretningsrelevant værdi på CX-arbejdet, så indsatser bedre kan prioriteres.