Act In Fact Foreninger

For enhver forening er det afgørende at være relevant og give værdi til sine medlemmer. Act In Fact er specialiseret i at indsamle viden i relevante kontaktpunkter, så det enkelte medlem oplever at blive set og hørt på relevante tidspunkter.

I stedet for den store årlige medlemsundersøgelse med mange spørgsmål, hvor alle medlemmer kontaktes, så muliggør vores system, at undersøgelser udsendes i specifikke medlemsrelevante situationer. Det kunne fx være spørgsmål til nye medlemmer, lidt efter de har meldt sig ind, i forlængelse af et specifikt køb eller efter deltagelse på et seminar. Foreninger får på den måde løbende feedback fra medlemmer i relevante kontaktpunkter, der kan bruges til at styre efter i arbejdet med at styrke foreningen og gøre den bedst mulig for medlemmerne.

Indsigt i hverdagen

Vores dashboards viser medlemmernes tilbagemeldinger i realtid, så feedback naturligt kan inddrages i arbejdet med at optimere medlemsoplevelsen. I får et agilt redskab til hurtigt at reagere på medlemmernes oplevelser, så der kan tages hånd om det enkelte medlem og skabe endnu bedre medlemsoplevelser.

Alerts og handling

En automatisk alert funktion sikrer, I får besked, hvis en sponsor er utilfreds med noget. Det giver jer mulighed for at reagere med det samme, så I kan udbedre problemet og gøre sponsoren tilfreds igen, inden det er for sent.

I registrerer nemt den opfølgende dialog med den utilfredse sponsor i Act In Facts proceshåndteringssystem. Så har I altid historikken på plads, når der skal evalueres og gentegnes med den enkelte sponsor.

Overblik over kommentarer

Der er rig mulighed for at viderebehandle og efterkode de åbne kommentarer, der kommer ind fra sponsorerne. Det giver et tydeligt overblik i dashboardet over, hvilke områder I gør det bedst på, og hvilke områder der skal ske forbedringer.

Kontakt for mere information