Act In Fact Kontorhoteller

Forøg livstidsværdien på lejerne i jeres kontorhotel ved at lytte til deres oplevelser som kontorlejere. Det giver mulighed for at gøre utilfredse lejere tilfredse igen, før det er for sent.

Act In Fact indsamler feedback fra lejerne og giver jer indsigt i, hvad I gør godt, og hvor der skal ske forbedringer, uanset om det er i forbindelse med onboarding af lejeren, frokostordningen, receptionen, faglige og sociale events, når lejeren opsiger lejemålet eller noget helt andet.

Indsigt i hverdagen

Vores dashboards viser lejerens tilbagemeldinger i realtid, så feedback naturligt kan inddrages i arbejdet med lejerne. I får et agilt redskab til hurtigt at reagere på lejerens oplevelser, så der kan tages hånd om lejerne og øge værdien af forretningen.

Alerts og handling

En automatisk alert funktion sikrer, at I får besked, hvis en lejer er utilfreds med noget. Det giver jer mulighed for at reagere med det samme, så I kan udbedre problemet og gøre lejeren tilfreds igen, inden det er for sent.

I registrerer nemt den opfølgende dialog med den utilfredse lejer i Act In Facts proceshåndteringssystem. Så har I altid historikken på plads.

Benchmark

I får mulighed for at benchmarke resultaterne fra jeres forskellige kontorhoteller. Det giver indsigt i, hvilke kontorhoteller der evt. måtte kræve et løft og flere ressourcer samt hvor der skal sættes ind for at løfte tilfredsheden og oplevelserne blandt lejerne.

Overblik over kommentarer

Der er rig mulighed for at viderebehandle og efterkode de åbne kommentarer, der kommer ind fra lejerne. Det giver et tydeligt overblik i dashboardet over, hvilke områder I gør det bedst på, og hvilke områder der skal ske forbedringer.

Kontakt for mere information