Act In Fact Sundhed

For at give så god og dækkende en behandling som muligt, er det vigtigt at have fokus på patientens oplevelser. Den patient-oplevede kvalitet er en vigtig kvalitetsparameter, som Act In Fact hjælper sundhedsudbydere med at indfange og monitorere. På tværs af patientforløbet monitoreres patientoplevelser i centrale situationer og giver behandlere løbende opdateret overblik over deres patienters oplevelser.

Indsigt i hverdagen

Vores dashboards viser patienternes tilbagemeldinger i realtid, så feedback naturligt kan inddrages i arbejdet med at optimere patientoplevelsen. I får et agilt redskab til hurtigt at reagere på patienternes oplevelser, så der kan tages hånd om den enkelte patient og skabe endnu bedre patientoplevelser.

Alerts og handling

En automatisk alert funktion sikrer, at I får besked, hvis en patient er utilfreds med noget. Det giver mulighed for at reagere med det samme, så I kan udbedre problemet og gøre patienten tilfreds igen, inden det er for sent.

I registrerer nemt den opfølgende dialog med den utilfredse patient i Act In Facts proceshåndteringssystem. Så har I altid historikken på plads.

Overblik over kommentarer

Der er rig mulighed for at viderebehandle og efterkode de åbne kommentarer, der kommer ind fra patienterne. Det giver et tydeligt overblik i dashboardet over, hvilke områder I gør det bedst på, og hvilke områder der skal ske forbedringer.

Kontakt for mere information