Act In Fact Uddannelse

Med Act In Fact får I en overskuelig og gennemtænkt løsning til at måle og evaluere elever, undervisere og andre interessenter.

Hvad er de studerendes behov? Hvad betyder mest for dem? Hvor går frafaldne elever hen? Hvorfor stoppede de? Hvilke kompetencer bringes særligt i spil efter endt uddannelse?

Med Act In Fact får I systematik i dataindsamling og samtidig mulighed for at sammenholde svar på tværs af undersøgelser for den enkelte elev eller underviser.

Indsigt i hverdagen

Vores dashboards viser tilbagemeldinger i realtid, så feedback naturligt kan inddrages i arbejdet med at optimere studieoplevelsen. I får et agilt redskab til effektivt at indsamle og få præsenteret data, så der kan tages hånd om eventuelle problematikker og skabes et endnu bedre læringsmiljø.

Overblik over kommentarer

Der er rig mulighed for at viderebehandle og efterkode de åbne kommentarer, der kommer ind. Det giver et tydeligt overblik i dashboardet over, hvilke områder I gør det bedst på, og hvilke områder der skal ske forbedringer.

Kontakt for mere information